ELEKTROMOTORY

Jsme zpracovateli elektroodpadů dle platné legislativy, naší specializací jsou elektromotory všech typů a velikostí. Jsme jedni z mála zpracovatelů tohoto druhu odpadu a na základě toho jsme schopni je vykoupit za bezkonkurenční ceny. Zároveň jsme připraveni pomoci Vám se správnou dokumentací a administrativním postupem při takovém druhu obchodu.

V souvislosti s tím spolupracujeme s kolektivním systémem REMA a.s. jako místo zpětného odběru elektrozařízení, odděleného sběru elektroodpadů a zejména jako jeho smluvní zpracovatel elektromotorů.

Níže naleznete nejrůznější typy elektromotorů, s nimiž se můžete setkat, a které nám můžete dodávat.


Popis se zobrazí při rozkliknutí obrázku nebo při jeho přejetí myší.


Klasické elektromotory:

Automotive:

Trafa a cívky:

Další:


Pro bližší informace o cenách a možnostech dodání kontaktujte p. Tomáše  Hájka:

774 414 111, hajek@ripkov.cz.